Brown Seaweed => Tảo nâu Bắc Mỹ

Brown Seaweed Extract

Fucoidan từ tảo nâu Bắc Mỹ thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư. Đẩy lùi các chất gây oxy hóa cơ thể, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Tạo lớp bảo vệ các nội quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *