Tag Archives: Bột nấm thái dương Brazil

Agaricus blazei => Bột nấm thái dương Brazil

Agaricus blazei

Nấm Agaricus blazei trong sản phẩm Matrix Fucoidan còn có tên gọi khác là nấm Thái dương. Nấm có chứa hàm lượng Beta-Glucan 1,3 và Beta-Glucan 1,6 rất cao. Agaricus có hàm lượng cao các thành phần polysaccarit có tác động hoạt hóa mạnh mẽ các đại thực bào trong hệ thống miễn dịch của […]