Category Archives: Plumbago zeylanica

Plumbago zeylanica => Bột cây bạch hoa xà

Plumbago zeylanica

Cây bạch hoa xà hay còn gọi là Bạch hoa xà thiết thảo. Có hydrocarbur, có acid oleanolic, acid asperulosidic, ursolic, acid p-coumaric, stigmasterol, B-sitosterol, sitosterol-D-glucose. Theo Đông Y thì bạch hoa xà tính mát, không độc vị ngọt. Tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, tiêu thũng, hoạt huyết, lợi niệu, tiêu ung […]